Prijavni obrazec 2024

Spodaj imate na voljo polja za vpis do petih udeležencev, ki bodo spali v istem bungalovu oz. sobi. Če boste izbrali dvoposteljno sobo in vpisali samo enega udeleženca, vam bo drugi dodeljen itd.
Ker je na voljo omejeno število bungalovov in sob, bo upoštevan vrstni red prijav.

Poštne naslove potrebujemo zaradi izstavljanja računov, ki bodo poslani po pošti. Če bo stroške krila GZ, PGD ali druga organizacija, lahko izpolnite samo področje Plačilo kot organizacija. V tem primeru vpis naslovov pri posameznikih ni potreben. Če želite, lahko datoteko s podatki udeležencev priložite.

Potrdilo s podatki o prijavi bo poslano na naslov e-pošte, ki ga boste vpisali pri prvem udeležencu.

Morebitna vprašanja lahko vpišete v polje Opombe.

Udeleženec 1